Translate

2016 LYS Puan Aralıkları

2015 YGS Sayısal Verileri

Adlar (isimler)

Eylem Çatıları

birsorubiryanıt Arşivinde Ara

birsorubiryanıt / ARADIĞINIZDAN FAZLASI

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Adlaşmış sıfat-fiil nedir?
Sıfat-fiiller, sıfatlar gibi belirttikleri adlar düştüğünde adlaşır. Bu türden sıfat-fiillere adlaşmış sıfat-fiil denir.

Karşıdan gelen adamı tanıyorum. / sıfat-fiil
Karşıdan geleni tanıyorum. / adlaşmış sıfat-fiil

Bu ay ödenecek faturaları şu dosyaya koydum. / sıfat-fiil
Bu ay ödenecekleri şu dosyaya koydum. / adlaşmış sıfat-fiil

Kendini bilmez insanlarla uğraşamam./ sıfat-fiil
Kendini bilmezlerle uğraşamam. / adlaşmış sıfat-fiil

Not: Sıfat-fiiller ''-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş'' ekleriyle türetilmiş fiilimsilerdir.

Görün-en köy kılavuz istemez. / sıfat-fiil
Görül-esi şehirlerimiz yok mu hiç! / sıfat-fiil
Bana, görün-mez kaza, mı diyorsun? / sıfat-fiil
Ak-ar su pislik tutmaz görüşü, her zaman doğru olmayabilir. / sıfat-fiil
Çocukları için çalma-dık kapı bırakmadı. / sıfat-fiil
Ak-acak kan damarda durmaz, derler. / sıfat-fiil
Unutul-muş anıların hatırlatılması bazen ilginç olabiliyor. / sıfat-fiil


Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil vardır?

A) Yaralılar, ambulansla hastaneye götürülmüş.
B) Öğretmenim, bilenle bilmeyen bir olmaz, derdi.
C) Gelecek ay senden borç alabilirim.
D) Gençlerle sohbet etmeyi herkes beceremez.
E) Ankara'ya gönderilecek kitaplar hazırmış.

Doğru yanıt: B

bilen: adlaşmış sıfat-fiil (bilen kişi)
bilmeyen: adlaşmış sıfat-fiil (bilmeyen kişi)

Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil ad tamlamasında tamlayan olarak kullanılmıştır?

A) Tembelin işi hiç bitmez, derler.
B) Baharın gelişi herkesi mutlu etmişti.
C) Bilenlerle bilmeyenleri aynı kefeye koyamazsın.
D) 0, hep görünmezin ardını merak etmiştir.
E) Osman'ın ödeyeceğini ben üstleniyorum.

Doğru yanıt: D

görünmezin ardı / belirtili ad tamlaması
görünmez / tamlayan / sıfat-fiil

Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfat- fiillerden hangisi adlaşmış sıfat-fiile örnek gösterilebilir?

A) Yolda yürüyen kadına araba çarptı.
B) Bu koşan çocuk seni de tanır.
C) Uyuyan çocuğu rahatsız etmeyin.
D) Uzayan saçlarını kestirmelisin.

E) Bilirsin ki son gülen iyi güler.

Doğru yanıt: E gülen: sıfat-fiil (gülen kişi anlamında kullanılmıştır)

EDEBİYAT BİLGİLERİ

EYLEMSİLER      

SİTE HARİTASI    

EYLEM ÇATILARI

YGS'DE 180 BARAJINI AŞABİLİRİM?              

PARAGRAF SORULARI NASIL YANITLANIR?


Hiç yorum yok: